(EN)
Sankó Gyatsa is a complex visual artists and designer, given that he has already done installations, furniture, interiors, buildings, clothes, identity graphics and other everyday objects. His art is mostly characterized by simplicity and by complexity at the same time. His main research field is life itself and the experience that affects the person’s environment, objects and devices. His strongest belief is the definition that "space means peace" which is defined as that world peace can be reached only by the correct use of the available space.
,,All these factors are sufficiently essential and usable, and can make our spaces and tools brilliant, so that these can almost consciously develop themselves further. Briefly, the task of design is to serve the people, and that of the designer is to hear the proper soundsand to be a people connoisseur."
(HU)
Sankó Gyatsa összetett munkásságú vizuális művész és formatervező, ugyanis tervezett már installációkat, bútorokat, belső tereket, épületeket, ruhákat, identitás-grafikát és más használati tárgyakat. Művészetét leginkább az egyszerűség és a bonyolultság egyszerre jelenlevő tényezői jellemzik. Legfőbb kutatási területe maga az élet és a tapasztalás, amely hatással van az ember környezetére, minden tárgyra és eszközre. Legerősebb hitvallása a „tér békét jelent” definíciója, amely szerint a világ békéje csakis a rendelkezésre álló tér, terek megfelelő fölhasználásával érhető el. 
„Mindezen tényezők elégségesen esszenciálissá, használhatóvá, nagyszerűvé tehetik tereinket, eszközeinket, így azok már-már tudatosan alakíthatják magukat. A dizájn feladata egyszóval az, hogy kiszolgálja az embert, a dizájneré pedig az, hogy meghallja a megfelelő hangokat és jól ismerje az embereket."
Back to Top